LinkedIn
X

Lista czasowników rozdzielnie złożonych w języku niderlandzkim

Lista czasowników rozdzielnie złożonych w języku niderlandzkim. Czasowniki rozdzielnie złożone w języku niderlandzkim to interesujące zjawisko lingwistyczne, które może sprawiać trudności osobom uczącym się tego języka. Charakterystyczną cechą tych czasowników jest to, że ich główny składnik i prefiks (często będący przyimkiem) mogą być rozdzielone przez inne elementy zdania. Przyjrzyjmy się kilku przykładom, aby lepiej zrozumieć, jak działają te czasowniki.

Jednym z podstawowych przykładów jest czasownik “opstaan”, co oznacza “wstawać”. W zdaniu czasownik ten może być rozdzielony na “sta” (stoję) i “op” (w górę), tworząc zdanie “Ik sta morgen vroeg op”, co można przetłumaczyć jako “Jutro rano wstanę”.

Inny przykład to “aankomen”, oznaczający “przybywać”. W kontekście zdania możemy znaleźć konstrukcję “De trein komt om 8 uur aan”, co w tłumaczeniu oznacza “Pociąg przybywa o godzinie 8”. Tutaj “komt aan” jest przykładem użycia czasownika rozdzielnie złożonego, gdzie “aan” (przy) jest oddzielone od “komt” (przybywa).

Ostatni przykład to “uitgaan”, co znaczy “wychodzić” w kontekście wyjścia na miasto. W zdaniu można to ująć tak: “We gaan vanavond uit”, czyli “Wychodzimy dziś wieczorem”. Tutaj “gaan uit” jest rozdzielone przez “vanavond” (dziś wieczorem), co pokazuje, jak te elementy mogą być rozdzielone w zdaniu.

Zrozumienie i opanowanie czasowników rozdzielnie złożonych wymaga praktyki i zapoznania się z wieloma przykładami. Są one jednak kluczowe dla płynnego posługiwania się językiem niderlandzkim, ponieważ są często używane w codziennej komunikacji.

Wideo lekcja lista czasowników rozdzielnie złożonych w języku niderlandzkim

Blog