LinkedIn
X

Odmiana czasownika Hebben w języku niderlandzkim zdanie przeczące

Odmiana czasownika Hebben w języku niderlandzkim zdanie przeczące. Czasownik “hebben” to w języku niderlandzkim odpowiednik polskiego “mieć”. W zdaniach przeczących używany jest w połączeniu z przeczeniem “niet” lub “geen”, w zależności od kontekstu. “Geen” używamy, gdy odnosimy się do rzeczowników (np. “Ik heb geen boeken” – “Nie mam książek”), a “niet” w pozostałych przypadkach (np. “Ik heb het niet” – “Nie mam tego”). Odmiana czasownika “hebben” w zdaniach przeczących w czasie teraźniejszym przedstawia się następująco:

  • Ik heb niet – Nie mam
  • Jij hebt niet / U heeft niet – Nie masz / Nie ma Pan(i)
  • Hij/Zij/Het heeft niet – On/Ona/Ono nie ma
  • Wij hebben niet – My nie mamy
  • Jullie hebben niet – Wy nie macie
  • Zij hebben niet – Oni/One nie mają

Przykład zdania przeczącego: “Ik heb geen geld” – “Nie mam pieniędzy”.

Warto pamiętać, że używanie “niet” i “geen” zależy od kontekstu zdania, co jest kluczowe dla poprawności gramatycznej i znaczeniowej wypowiedzi.

Wideo lekcja odmiana czasownika Hebben w języku niderlandzkim zdanie przeczące

Blog