LinkedIn
X

Odmiana czasownika overwerken w zdaniu przeczącym w czasie przeszłym

Odmiana czasownika overwerken w zdaniu przeczącym w czasie przeszłym w języku niderlandzkim wygląda następująco:

1.Ik werkte niet over – Ja nie pracowałem/pracowałam dłużej.

2.Jij werkte niet over – Ty nie pracowałeś/pracowałaś dłużej.

3.Hij/Zij/Het werkte niet over – On/Ona/To nie pracowało dłużej.

4.Wij werkten niet over – My nie pracowaliśmy dłużej.

5.Jullie werkten niet over – Wy nie pracowaliście dłużej.

6.Zij werkten niet over – Oni/One nie pracowali dłużej.

Każda z tych form używa czasownika “werkten” w czasie przeszłym z dodatkiem “niet” przed “over” w celu wyrażenia przeczenia.

Przykładowe zdanie: “Ik werkte gisteren niet thuis over.” – “ja nie pracowałem/pracowałam wczoraj w domu dłużej.”

Wideo lekcja odmiana czasownika overwerken w zdaniu przeczącym w czasie przeszłym

Blog