LinkedIn
X

Odmiana czasownika teruggaan w zdaniu pytającym w języku niderlandzkim

Odmiana czasownika teruggaan w zdaniu pytającym w języku niderlandzkim. Czasownik “teruggaan” w języku niderlandzkim, oznaczający “wracać”, jest czasownikiem nieregularnym. W zdaniach pytających odmienia się on w następujący sposób, zależnie od podmiotu:

1.Ik ga terug? – Czy ja wracam?

2.Ga je terug? – Czy ty wracasz?

3.Gaat hij/zij/het terug? – Czy on/ona/ono wraca?

4.Gaan wij/we terug? – Czy my wracamy?

5.Gaan jullie terug? – Czy wy wracacie?

6.Gaan zij/ze terug? – Czy oni/one wracają?

Warto zauważyć, że w pytaniach, czasownik “gaan” (iść) znajduje się na początku zdania, co jest typowe dla konstrukcji pytań w języku niderlandzkim. Część “terug” (z powrotem, wstecz) pozostaje nieodmienna i zawsze znajduje się zaraz po formie czasownika “gaan”.

Pamiętaj: Czasowniki rozdzielnie tak samo jak inne czasowniki po podziale na przyimek i czasownik odmieniają się w ten sam sposób zależnie od zaimka osobowego czyli OSOBY. 

Zwykły czasownik:

Ik ga 

Ga je?

Czasownik rozdzielnie złożony: 

Ik ga terug 

Ga je terug?

Różnica? Tylko terug na końcu zdania.

 

Wideo lekcja odmiana czasownika teruggaan w zdaniu pytającym w języku niderlandzkim

Blog