LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika gaan zdanie pytające

Odmiana osobowa czasownika gaan zdanie pytające. Czasownik “gaan” w języku niderlandzkim oznacza “iść”. Odmiana tego czasownika w formie pytającej zmienia się w zależności od podmiotu. Oto przykłady odmiany czasownika “gaan” w formie pytającej:

  1. (Ik) Ga ik? – Idę?
  2. (Jij) Ga je? – Idziesz?
  3. (Hij/Zij/Het) – Gaat hij/zij/het? – Idzie?
  4. (Wij) Gaan wij? – Idziemy?
  5. (Jullie) Gaan jullie? – Idziecie?
  6. (Zij) Gaan zij? – Idą?

Warto zauważyć, że w języku niderlandzkim, podobnie jak w wielu innych językach, przy tworzeniu zdania pytającego często wystarczy zmiana intonacji, bez konieczności zmiany kolejności słów. Jednak w bardziej formalnych kontekstach lub dla wzmocnienia pytania, można również przestawiać czasownik na początek zdania.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika gaan zdanie pytające

Blog