LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika moesten w języku niderlandzkim

Odmiana osobowa czasownika moesten w języku niderlandzkim to forma przeszła (czas przeszły prosty) od modalnego czasownika „moeten”, który oznacza „musieć”. Poniżej przedstawiam odmianę czasownika „moesten” w różnych formach zdaniowych – twierdzącej, przeczącej i pytającej:

Zdanie twierdzące:

1.Ik moest – Ja musiałem/musiałam

2.Jij moest – Ty musiałeś/musiałaś

3.Hij/Zij moest – On/Ona musiał

4.Wij moesten – My musieliśmy/musiałyśmy

5.Jullie moesten – Wy musieliście/musiałyście

6.Zij moesten – Oni/One musieli/musiały

Zdanie przeczące: moest niet/geen = hoefde niet/geen

1.Ik hoefde niet – Ja nie musiałem/musiałam

2.Jij hoefde niet – Ty nie musiałeś/musiałaś

3.Hij/Zij hoefde niet – On/Ona nie musiał

4.Wij hoefden niet – My nie musieliśmy/musiałyśmy

5.Jullie hoefden niet – Wy nie musieliście/musiałyście

6.Zij hoefden niet – Oni/One nie musieli/musiały

Zdanie pytające:

1.Moest ik? – Czy ja musiałem/musiałam?

2.Moest jij? – Czy ty musiałeś/musiałaś?

3.Moest hij/zij/het? – Czy on/ona musiał?

4.Moesten wij? – Czy my musieliśmy/musiałyśmy?

5.Moesten jullie? – Czy wy musieliście/musiałyście?

6.Moesten zij? – Czy oni/one musieli/musiały?

Te formy mogą być używane w różnych kontekstach, gdy chcemy wyrazić konieczność działania, która miała miejsce w przeszłości.

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika moesten w języku niderlandzkim

Blog