LinkedIn
X

Odmiana osobowa czasownika overgewerkt w zdaniu przeczącym

Odmiana osobowa czasownika overgewerkt w zdaniu przeczącym w czasie przeszłym dokonanym. W języku niderlandzkim czas przeszły dokonany (voltooid verleden tijd) tworzy się przy użyciu odpowiedniego czasownika posiłkowego „hebben” lub „zijn” w czasie przeszłym, w połączeniu z czasownikiem głównym w formie przeszłej. W przypadku zdania przeczącego z czasownikiem „overwerken” (pracować dłużej), który generalnie używa czasownika posiłkowego „hebben”, struktura zdania będzie następująca:

1.Ik heb niet overgewerkt – Ja nie pracowałem/pracowałam dłużej.

2.Jij heb niet overgewerkt – Ty nie pracowałeś/pracowałaś dłużej.

3.Hij/Zij/Het heeft niet overgewerkt – On/Ona/Ono nie pracowało dłużej.

4.Wij hebben niet overgewerkt – My nie pracowaliśmy dłużej.

5.Jullie hebben niet overgewerkt – Wy nie pracowaliście dłużej.

6.Zij hebben niet overgewerkt – Oni/One nie pracowali dłużej.

Każda z tych form używa odpowiedniej odmiany czasownika posiłkowego „hebben” w czasie przeszłym (had/hadden) w połączeniu z przeczeniem „niet” i formą przeszłą czasownika głównego „overgewerkt”.

Zobacz na filmie wideo jakie to proste!

 

Wideo lekcja odmiana osobowa czasownika overgewerkt w zdaniu przeczącym w czasie przeszłym dokonanym

Blog