LinkedIn
X

Odmiana osobowa zdania twierdzącego z czasownikiem hadden

Odmiana osobowa zdania twierdzącego z czasownikiem hadden w języku niderlandzkim. Czasownik “hadden” w języku niderlandzkim jest formą przeszłą czasownika “hebben”, który oznacza “mieć”. W czasie przeszłym, w zdaniach twierdzących, odmienia się on w zależności od podmiotu. Poniżej znajdziesz odmianę tego czasownika w różnych osobach, co pomoże ci zrozumieć, jak używać “hadden” w kontekście zdania.

1.Ik had – Ja miałem/miałam

2.Jij had / U had – Ty miałeś/miałaś (jij – nieformalnie, u – formalnie)

3.Hij/Zij/Het had – On/Ona/Ono miało

4.Wij hadden – My mieliśmy

5.Jullie hadden – Wy mieliście

6.Zij hadden – Oni/One mieli/miały

Przykładowe zdanie, które ilustruje użycie formy “hadden” w różnych osobach, może wyglądać tak: “Wij hadden een groot huis” – “My mieliśmy duży dom”. Zdanie to pokazuje użycie czasownika “hadden” w pierwszej osobie liczby mnogiej, czyli w odniesieniu do “wij” (my).

Pamiętaj, że wybór odpowiedniej formy czasownika “hebben” w czasie przeszłym zależy od podmiotu zdania. Warto też zauważyć, że w języku niderlandzkim, podobnie jak w wielu innych językach, kontekst i czasownik pomocniczy (tutaj “hadden”) są kluczowe dla zrozumienia czasu przeszłego.

Wideo lekcja odmiana osobowa zdania twierdzącego z czasownikiem hadden w języku niderlandzkim

Blog