LinkedIn
X

Schemat zdania pytającego z zaimkami pytającymi w języku niderlandzkim

Schemat zdania pytającego z zaimkami pytającymi z czasownikiem Zullen w języku niderlandzkim to prosty schemat, który pomoże Ci w budowaniu zdań pytających. By zbudować takie zdanie musisz zachować strukturę zdania taką samą, która była pokazana wcześniej na innych przykładach. Schemat budowy zdania to:

ZAIMEK PYTAJĄCY + CZASOWNIK ZULLEN + OSOBA + CZAS + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA + DRUGI CZASOWNIK?

Odmiana czasownika Zullen (Będę)

Gdzie będę? – Waar zal ik? 

Gdzie będziesz? – Waar zal je?

Gdzie będzie ona/on– Waar zal zij/hij?

Gdzie będziemy? – Waar zullen wij?

Gdzie będziecie wy?– Waar zullen jullie?

Gdzie będą oni/one – Waar zullen zij?

Pamiętaj: W języku niderlandzkim czasownik Zullen (Będę) ma takie samo znaczenie jak czasownik będę w języku polskim. Mówiąc będę w języku niderlandzkim czyli stosując czasownik Zullen mówimy, że będziesz coś robić ale jest to jeszcze nie zaplanowane.

Jaka jest różnica między czasownikami Zullen i Gaan w języku niderlandzkim?

Ik ga fiets kopen Ja zamierzam kupić rower (Zaplanowane zdarzenie)

Ik zal fiets kopen Ja będę kupować rower (Oznacza może kupię może nie)

Tworząc zdania w czasie przyszłym stosujemy zasadę 90/10 czyli 90% czasownik Gaan we wszystkich zdaniach i 10% czasownik Zullen. A teraz najbardziej znane przykłady w języku niderlandzkim z czasownikiem Zullen:

U zult terugbetalen Będzie pan płacić z powrotem (Oddać pieniądze z przykładu Belastingdienst)

Zullen we zien Zobaczymy (To bardzo popularna forma odpowiedzi pracodawców w zakresie planowania wakacji przez polskich pracowników w Holandii)

Pamiętaj: Drugi czasownik w zdaniu jest zawsze na końcu zdania i zawsze z końcówką en lub n i może to być każdy czasownik jak i również czasownik rozdzielnie złożony.

Przykład zdania twierdzącego w zdaniu z dwoma czasownikami:

Ja będę mieć rower – Ik zal fiets hebben

Ja będę jutro potrafić – Ik zal morgen kunnen

Ja będę sprzątać – Ik zal schoonmaken

Przykład zdania przeczącego w zdaniu z dwoma czasownikami:

Ja nie będę mieć rower – Ik zal geen fiets hebben

Ja nie będę jutro potrafić – Ik zal niet morgen kunnen

Ja nie będę sprzątać – Ik zal niet schoonmaken

Przykład zdania pytającego w zdaniu z dwoma czasownikami:

Będziesz mieć rower? – Zal je fiets hebben?

Będziesz jutro potrafić? – Zal je morgen kunnen?

Będziesz sprzątać? – Zal je schoonmaken?

Przykład zdania pytającego w zdaniu z dwoma czasownikami:

Kiedy będziesz mieć rower? – Wanneer zal je fiets hebben?

Dlaczego będziesz jutro potrafić? – Waarom zal je morgen kunnen?

Gdzie będziesz sprzątać? – Waar zal je schoonmaken?

Te przykłady pokazują jak konstrukcja gramatyczna może być prosta niezależnie jaki czasownik wstawimy do zdania. W tym wypadku schematy gramatyczne Michała Kiliana są świetnym rozwiązanie dla każdego, kto uczy się tego języka.

Książka Niderlandzki w praktyce Krok 2 Gramatyka czasu teraźniejszego i przyszłego

https://holenderskiodpodstaw.pl/produkt/ksiazka-pdf-niderlandzki-w-praktyce-krok-2-gramatyka-czasu-terazniejszego-i-przyszlego/

Rozwiązuj ćwiczenia z książki Niderlandzki w praktyce Krok 2 Ćwiczenia https://holenderskiodpodstaw.pl/produkt/ksiazka-pdf-niderlandzki-w-praktyce-krok-2-cwiczenia/

 

Wideo lekcja schemat zdania pytającego z zaimkami pytającymi z czasownikiem Zullen w języku niderlandzkim

Blog