LinkedIn
X

Schemat zdania współrzędnie złożonego w czasie przeszłym niedokonanym

Schemat zdania współrzędnie złożonego w czasie przeszłym niedokonanym w języku niderlandzkim to prosty schemat, który pomoże Ci w budowaniu zdań połączonych spójnikiem. By zbudować takie zdanie musisz zachować strukturę zdania taką samą, która była pokazana wcześniej na innych przykładach. Schemat budowy zdania to:

OSOBA + CZASOWNIK CZAS PRZESZŁY + CZAS + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA

SPÓJNIK

OSOBA + CZASOWNIK CZAS PRZESZŁY + CZAS + MIEJSCE + RESZTA ZDANIA

Pamiętaj: Pierwszy czasownik to czasownik czasu przeszłego niedokonanego taki jak gingen, stonden, werkten lub na przykład kocht.

Pamiętaj: Pierwsze jak i drugie zdanie może składać się z większej ilości czasowników.

Pamiętaj: Drugi czasownik w języku niderlandzkim jest zawsze na końcu zdania z końcówką -en lub -n. Drugi czasownik jest jak w języku polskim w formie bezokolicznika.

Przykład zdań w języku niderlandzkim:

Ja byłem w domu bo byłem chory Zdanie: Ik was thuis want ik was ziek

Ja czytałem książkę, a ona był w sklepie Zdanie: Ik las boek en zij was in winkel

Ja pracowałem wczoraj i nie miałem czasu Zdanie: Ik werkte gisteren en ik had geen tijd

Wideo lekcja schemat zdania współrzędnie złożonego w czasie przeszłym niedokonanym

Blog