LinkedIn
X

Tworzenie czasowników nieregularnych w czasie przeszłym dokonanym

Tworzenie czasowników nieregularnych w czasie przeszłym dokonanym w języku niderlandzkim bywa wyzwaniem dla osób uczących się tego języka. Przykładem takiego czasownika jest “opgestaan”, który jest formą czasu przeszłego dokonanego od czasownika “opstaan” oznaczającego “wstawać”.

W języku niderlandzkim czas przeszły dokonany (voltooid verleden tijd) tworzy się, używając odpowiedniej formy pomocniczego czasownika “hebben” lub “zijn” w zależności od czasownika głównego, oraz czasownika czasu przeszłego (voltooid deelwoord). W przypadku czasownika “opstaan”, używa się czasownika pomocniczego “zijn” oraz czasownika przeszłego “opgestaan”.

Oto jak to wygląda w praktyce:

Ik ben opgestaan – Wstałem/Wstałam

Jij bent opgestaan – Wstałeś/Wstałaś

Hij/Zij/Het is opgestaan – On/Ona/Ono wstał/wstała/wstało

Wij zijn opgestaan – Wstaliśmy

Jullie zijn opgestaan – Wstaliście

Zij zijn opgestaan – Wstali

Zrozumienie, kiedy używać “hebben” a kiedy “zijn” może być skomplikowane, ale generalnie “zijn” jest używane z czasownikami, które wskazują na ruch lub zmianę stanu, jak w przypadku “opstaan”. Kluczowe jest także opanowanie form przeszłych czasowników, które często trzeba po prostu zapamiętać, gdyż nie zawsze podlegają one regularnym regułom tworzenia.

Wideo lekcja tworzenie czasowników nieregularnych w czasie przeszłym dokonanym w języku niderlandzkim

Blog